Mzdy a personalistika

 • Komplexní vedení a zpracování mezd podle platných právních předpisů
 • Vypracování pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti
 • Zajištění agendy spojené s nástupem a výstupem zaměstnance (přihlášení a odhlášení u zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce a další)
 • Vyhotovení a podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Vyhotovení a podání vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Zpracování ročního zúčtování daně pro všechny zaměstnance
 • Příprava výplatních pásek a rekapitulace mezd
 • Zpracování a podání přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
 • Vyhotovení příkazů k úhradě plateb zaměstnancům, pojišťovnám a finančnímu úřadu
 • Správa a evidence mzdových listů
 • Příprava a podání evidenčních listů důchodového pojištění pro zaměstnance
 • Zpracování a podání přehledů plnění povinnosti náhradního plnění na Úřad práce
 • Ostatní povinné listiny a evidence (např. potvrzení pro zaměstnance)
 • Komunikace a zastupování společnosti na příslušných úřadech a při kontrolách
 • Provedení mzdového auditu
 • Odborný dohled na mzdovou agendu vedenou zaměstnanci společnosti klienta
 • Zpracování vnitřních směrnic
 • Poradenství v oblasti personalistiky a pomoc při výběrových řízení